4M_grijs

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling in de Steenfabriek

In samenwerking met de Steenfabriek in Udenhout  onderzoeken we hoe 4M ingezet kan worden bij gebiedsontwikkeling.

De opgedane ervaringen zullen worden toegepast in de verdere ontwikkelingen van gebieden en hoe de verschillende stakeholders zich tot elkaar verhouden en wat belangrijk is bij de ontwikkeling van het betreffende gebied.

Voor meer informatie:

Corien Snijder: corien@4m-model.nl

Rob Limpens: info@desteenfabriekudenhout.nl

Referentie

Ik vond het een heel waardevolle middag. Wat ik heel interessant vond, was de benadering vanuit het systeem. Dat het gebied niet alleen van belang is voor de gebruikers (inwoners, ondernemers) van het gebied, maar dat we ook naar de ondergrond en het ecosysteem moeten kijken/luisteren (bodem, water, natuur, landschap, planten en dieren).
Eefje van Daesdonk
Gebiedscoördinator Landschapspark Pauwels