4M_grijs

4M-model

4M staat voor Macro, Micro, Meso en Meta. Samen vormen ze een integraal wereldbeeld. In het 4M-model ben jij het middelpunt en kun je een vraag stellen die je bezighoudt. Er ontstaat een gesprek met de vier M-en en op die manier ga je een diep gesprek aan met jezelf. Oplossingen voor je vraag komen vanuit een ander niveau en helpen je verder.

 

De vier dimensies van Macro, Micro, Meta en Meso geven bedding en
centreren de vraagsteller ten opzichte van het thema.

Jij bevindt je in het midden, het 4M-model omarmt je met je hele zijn en de vraag die je hebt.

Representanten vertegenwoordigen Macro, Micro, Meta en Meso.

4M_grijs
4M_acro_zw

Uitzoomen

Kosmos

Onbereikbaar

Oorsprong

4M_icro_zw

Inzoomen

Atomen

Ongrijpbaar

Kwantum

4M_eta_zw

Binnenkant

Gevoelswereld

Onmeetbaar

Immaterieel

4M_eso_zw

Buitenkant

Dagelijks leven

Zicht- en tastbaar

Fysiek

4M_grijs

4M staat voor Macro, Micro, Meso en Meta. De vier wereldbeelden waarmee je volgens Allerd Stikker een volledig beeld van de wereld schets. Hij beschrijft deze werelden in zijn boek ‘En de mens speelt met de tijd’.

Boekomslag 'En de mens speelt met de tijd'

Alle vier de werelden vormen samen een integraal geheel, het zijn geen ‘andere’ werelden. Al was het alleen al omdat ik als levend en denkend mens al die werelden in mij herberg. De atomen in mijn lichaam zijn de microwereld, net zoals de neuronen in mijn hersenen. De emoties van mijn geestelijke belevingen zijn de metawereld. Mijn onlosmakelijke verbinding met de aarde en met de oorsprong van de kosmos is mijn verbondenheid met de macrowereld. Ik besta in de macro-, micro-, metademensies tegelijkertijd en leef van daaruit een mesobestaan.

 

Corien Snijder heeft op basis hiervan het 4M-model ontworpen. 4M is een model dat een vraag of onderwerp van deze vier kanten en daarmee van alle richtingen bekijkt. 4M is een zogenaamde structuuropstelling. Structuur duidt op het vaste patroon van de opstelling. Een opstelling is een ruimtelijke voorstelling met mensen of voorwerpen en waarbij deelnemers fysiek waarnemen.

Corien zet samen met Ingela Sjögren 4M in de wereld en dat doen we ook graag samen met jou!