4M_grijs
Welkom bij Macro, Micro, Meta en Meso

Ervaar een integraal wereldbeeld

4M geeft je bedding

Macro

Macro staat voor uitzoomen,  heel ver weg ergens in het heelal of nog verder en onbereikbaar ver de oorsprong van ons bestaan.

Micro

Micro betekent inzoomen tot op cel niveau en nog kleiner. Ongrijpbare bouwstenen waaruit wij en de rest van de wereld zijn opgebouwd.

Meta

Meta is onze binnenwereld, onze gevoelens en onze gedachten. Het is onzichtbaar, niet hoorbaar en niet tastbaar.

Meso

Meso is onze buitenkant, onze werkelijkheid, zichtbaar, tastbaar en hoorbaar. Ons dagelijkse leven.

Onderzoek mee

Eén keer per maand houden Ingela en Corien een online bijeenkomst waarin we a.d.h.v. 4M 'iets' onderzoeken.

Hulplijn

Heb je een acute vraag of probleem. Dan kun je Ingela en Corien inzetten voor een persoonlijke ervaring met 4M.

Gene Keys

"Contempleren hoe doe ik dat?" is een vraag die in Gene Keys vaak gesteld wordt. 4M helpt je daarbij.

Gebiedsonderzoek

In samenwerking met de Steenfabriek: onderzoek naar de positie van betrokkenen bij gebiedsontwikkeling.

4M_grijs

Referenties

Jouw systemische aanpak is krachtig om te ervaren. Ik voel dat het me een mooi inzicht heeft gegeven. (...) Waar sommige opstellers vertrekken vanuit iets dat dient herstelt te worden, vertrekt jouw aanpak vanuit het heelheid en harmonie. Dat is een heel krachtig uitgangspunt.
Ik vond het heel bijzonder om mijn vraag vanuit deze vier gezichtspunten te kunnen ervaren. Ieder van de invalshoeken riep zijn eigen inzichten op die zich uiteindelijk weer met elkaar verbonden tot een holistische beeld. Het leidde bij mij tot een soort eenheidsgevoel wat ik herken uit de non dualiteit.
Ik ben verrast door en optimistisch over de potentie van deze manier van opstellen ten behoeve van de grote maatschappelijke vraagstukken waar we als mensheid voor staan. Vraagstukken die een nieuwe manier van zoeken naar oplossingen vraagt. Het 4M-model geeft hiervoor zeker een belangrijke invulling.

Blijf op de hoogte

Volg de ontwikkelingen van 4M